آزمون آسکی دانشجویان پرستاری

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان آزمون آسکی دانشجویان رشته پرستاری این واحد برگزار گردید.

مژگان ظاهری کارشناس بالین رشته پرستاری این واحد دانشگاهی در ضمن اعلام این خبرعنوان نمود: آزمون آسکی یک ابزار ارزیابی بر پایه عینی و استاندارد بودن است که در آن آزمون شوندگان در چرخه‌ای از ایستگاه‌ها با زمان ثابت و محدود گردش می‌کنند و در یک محیط شبیه‌سازی شده عملکرد آنان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به گفته ظاهری این آزمون در ۷ ایستگاه با زمان ۸ دقیقه جهت پاسخگویی به سوالات هر ایستگاه  برگزار گردید.

تیم برگزار کننده آزمون شامل مدیرگروه رشته پرستاری، مهناز آزادی مقتدر و دیگر اعضائ هیأت علمی گروه آموزشی پرستاری واحد تویسرکان بودند و در این آزمون تعداد ۲۴ نفر از دانشجویان ترم هشتم پرستاری شرکت کرده بودند که از لحاظ مهارتهای شرح حال گیری، انجام معاینه فیزیکی، ارتباطی، توانایی تفسیر پاراکلینیک، توانایی استنتاج بالینی و تصمیم گیری بالینی، اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای مورد سنجش قرار گرفتند که تمامی دانشجویان در این آزمون حد نصاب نمره قبولی را کسب نمودند.