بازدید نمایندگان استانداری و میراث فرهنگی استان از واحد تویسرکان

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

 

نمایندگان استانداری به همراه دو تن از بازرسین اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان و نماینده فرمانداری شهرستان از واحد تویسرکان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد تویسرکان نمایندگان استانداری و بازرسین اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان و نماینده فرمانداری شهرستان از واحد تویسرکان بازدید کردند و از امکانات، فضا و قابلیتها و زیرساختهای واحد تویسرکان جهت استفاده بهینه از این اماکن و ساختمانهای موجود که قابلیت تبدیل به هتل و سوئیت جهت اسکان میهمانان و گردشگران دارند را مورد بازدید قرار دادند.

پس از بازدید از این امکانات، به منظور بررسی راه های ارتباط و ارائه راه کارهای ممکن جهت همکاری و تعامل بیشتر در همین زمینه، جلسه ای با حضور دکتر بابایی رئیس واحد و دکتر حکمتی معاون توسعه و مدیریت نیروی انسانی واحد تویسرکان در دفتر ریاست برگزار گردید.