معرفی مرکز رشد

مقدمه:

مرکز رشد(انکوباتور) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان به منظور حمایت مادی، خدماتی و معنوی از ایده ها و فناوری های افراد یا شرکت های صاحب ایده تاسیس شده است. چرخه حمایت از ایده های نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن آن ها به محصولات قابل تجاری سازی و عرضه به بازار به عنوان رسالت اصلی مرکز رشد محسوب می شود. مرکز رشد، مرکزی است که شرکت های نوپا و تیم های کارآفرین متکی بر فناوری را در راستای اجرای موفقیت آمیز ایده ها و نوآوری ها و همچنین رقابت در صحنه تجارت ملی و جهانی حمایت می کند. این مرکز شرکت ها را با فراهم آوردن مجموعه ای از خدمات در جهت حرکت به سمت تحقق ایده تا بازار و تولید ثروت کمک می کند.  

 

الف)دوره رشد مقدماتی (پیش رشد)(هسته فناور):

هدف:

هدف از این دوره کمک و حمایت از ایده­های فناورانه اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاهی و کلیه افراد صاحب ایده که در قالب هسته فناور برای تثبیت و تکمیل ایده و تیم کاری، شناخت بازار و ساخت نمونه اولیه و نهایتاً آمادگی برای ایجاد یک واحد (شرکت) فناور مبتنی بر علم و فناوری (دانش بنیان) با جهت گیری اقتصادی برای ورود به دوره رشد است.

 

نحوه و شرایط پذیرش:

1ـ داشتن ایده محوری مبتنی بر نوآوری و فناوری که مراحل اولیه پژوهش را سپری کرده باشد.

2ـ امکان تولید ثروت (درآمد) از طریق تجاری کردن ایده وجود داشته باشد.

3ـ داشتن تیم کاری مناسب برای اجرایی نمودن ایده؛

4ـ ارائه توافق کاری بین اعضای هسته با مشخص بودن سهم مشارکت هر یک از اعضا و همکاران.

 

فرآیند پذیرش:

1ـ ارائه درخواست اولیه؛

2ـ مصاحبه و ارائه اطلاعات و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی نماینده و  مدرک  تحصیلی (یا گواهی اشتغال به تحصیلی)نماینده

3ـ تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد مقدماتی

4ـ بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی ـ اقتصادی)

5ـ اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی

6ـ طرح و تصویب در شورای مرکز رشد

7ـ اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد

8ـ تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی

 

 

مدت استقرار:

1ـ شامل 2 دوره سه ماهه و قابل تمدید تا سقف حداکثر 9 ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.

2ـ دوره­ی اول برای اثبات ادعای ارائه شده توسط هسته فناور، عملکرد اعضا و ارزیابی حضور اعضا در محل استقرار

3ـ پس از سپری شدن دوره اول و در صورت تایید، ورود به 3 ماهه دوم برای تثبیت ایده، مطالعه بازار، و حمایت برای نمونه سازی ایده

 

حمایت­ها:

حمایت در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی و اختصاصی مرکز رشد تا سقف 000/000/50 ریال به شرح زیر است:

1ـ فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و ...

2ـ تجهیزات اولیه اداری شامل: میز، صندلی، رایانه، اینترنت و ....

3ـ استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره­ای مرکز رشد شامل مشاوره­های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و ...)

4ـ امکان حضور در نمایشگا­ها تخصصی، جشنواره­های مورد نیاز

5ـ پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه تا سقف 000/000/100 ریال از محل بودجه پژوهشی واحد

 

ب) دوره رشد(واحد فناور):

هدف:

واحدهايي که با هدف توليد محصول يا خدمات با استفاده از دستاوردهاي پژوهشي و درقالب يک شرکت يا موسسه با هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد تشکیل می­شوند و در زمینه پژوهش­های کاربردی، توسعه­ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و تجاری سازی فعالیت می­کند.

 

نحوه و شرایط پذیرش:

1ـ داشتن موضوع مناسب که مراحل پژوهش را گذرانده و قابلیت تجاری کردن برای تولید ثروت داشته باشد.

2ـ ترکيب نيروي انساني متخصص متناسب با زمينة فعاليت واحد در قالب شخصیت حقوقی.

3ـ ارائه­ی برنامه­ی كاري مشخص با تکیه بر شناخت بازار.

 

فرآیند پذیرش:

1ـ ارائه درخواست اولیه

2ـ مصاحبه و ارائه اطلاعات و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی نماینده و  مدرک  تحصیلی (یا گواهی اشتغال به تحصیلی)نماینده

3ـ تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد

4ـ بررسی و کارشناسی تخصصی ( فنی ـ اقتصادی)

5ـ اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی

6ـ طرح و تصویب در شورای مرکز رشد

7ـ اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد

8ـ تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد

 

مدت استقرار:

1ـ یک دوره 3 ساله است که با نظر شورای مرکز رشد تا حداکثر 5 سال قابل تمدید است.

2ـ قرارداد استقرار به صورت سالانه با امضای ریاست واحد، معاونت پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و مدیر عامل واحد فناور بسته می­شود و با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.

 

حمایت­ها:

حمایت در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی، اختصاصی و ویژه مرکز رشد تا سقف سیصد میلیون ریال به شرح زیر است:

1ـ فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و ...

2ـ تجهیزات اولیه اداری شامل: میز، صندلی، رایانه، اینترنت و ...

3ـ استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره­ای مرکز رشد شامل مشاوره­های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و ...)

4ـ امکان حضور در نمایشگا­ها تخصصی، جشنواره­های مورد نیاز

5ـ پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه تا سقف سیصد میلیون ریال از محل بودجه پژوهشی