نشست اعضاء کانون های دانشجویی با مسئولین واحد

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان اعضائ کانونهای زیر مجموعه دفتر فرهنگ اسلامی در نشستی با حضور رئیس واحد واعضاء فرهنگی واحد و چند نفر از مسئولان مرکز بهداشت شهرستان ودبیران واعضاء اصلی کانونهای دانشجویی در معاونت فرهنگی واحد برگزار کردند.

 

دکتر بابایی در این نسشت ضمن تشکر از دانشجویان عضو کانونهای فرهنگی واحد تویسرکان به خاطر حضور فعال و پر ثمرشان، فعالیت در این گونه برنامه ها را مفید و مقدمه ای برای حضور فعال تر در سالهای آتی عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد دیگر دانشجویان با الگو قرار دادن اعضائ کانونهای فرهنگی واحد زمینه ای برای ایجاد شور و نشاط در فضای کلی دانشگاه فراهم نمایند.

دراین نشست کارکنان مرکز بهداشت با اعضاء ودبیرا ن کانون های دانشجویی پیرامون راهکارهای سلامت جوانان بحث و گفتگو نمودند و مقررگردید سامانه سیب توسط دبیر کانون سفیران سلامت دانشجویی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان نصب گردد. وقول دادند که برای همه دانشجویان پرونده سلامت تشکیل گردد. در این جلسه 40جلد کتاب با موضوعات سبک زندگی سالم و راهنمای خود مراقبتی جوانان به اعضاء شرکت کننده اهداء گردید.