چنار کمربسته

در یکی از مناطق ییلاقی تویسرکان به نام کمربسته، پنج اصله درخت چنار پیرامون دایره ای به قطر سه متر روییده اند و منظره جالب و زیبایی به وجود آورده اند. محیط هر اصله درخت در سطح زمین حدود هفت متر است .چنارها با تنه ی صاف و ضخیم تا ارتفاع حدود چهل متر سر به فلک کشیده اند. این پنج اصله چنار دارای ریشه و بن واحد و مشترکی هستند. درختان موجود، در واقع شاخه هایی (پاجوش) می باشند که در اطراف بن درخت اصلی روئیده اند و پس از قرن ها به شکل امروزی در آمده اند.می توان گفت که این چنار بسیار کهنسال بوده و قدمتی معادل سرو ابرقو دارد که کهن سال ترین درخت چنار موجود در ایران است.