فلسفه آرم دانشگاه آزاد اسلامی

image

نشان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فلسفه و ایده هایی طراحی و تولید شده است. این ایده ها و نظرات، نگاهی است که طراح در طراحی خود مدنظر قرار داده است. مفاهیم و تعابیری که در خصوص نشان دانشگاه آزاد اسلامی مد نظر طراح بوده است در مقابل به تصویر کشیده شده است.

 

لازم به ذکر است که علاوه بر موارد مطرح شده، مفاهیم دیگری نیز می توان برای این نشان در نظر گرفت.

image